Woonbegeleiding Jongeren

Wonen in een vertrouwde omgeving waar je dagelijks de dingen op jouw manier doet, is prettig. Toch lukt het niet altijd om dit zelfstandig op te bouwen. Binnen ons programma Changes bieden we begeleiding gericht op jeugdigen en jongvolwassenen (18-23 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats die willen werken aan hun toekomst.

Programma Changes

Met Changes begeleiden we je naarzelfstandigheid. De bedoeling is dat je uiteindelijk voor jezelf kunt zorgen, zelfstandig woont, naar school gaat of werkt, een inkomen hebt, met je geld kunt omgaan en mensen om je heen hebt die je kunnen helpen.

Je verblijft in een woning waar je met één of twee andere jongeren samenwoont en je krijgt een vaste begeleider. Hij of zij biedt niet per se alle hulp zelf, maar is wel een vertrouwd ‘gezicht’ waar je in het hele traject op kunt terugvallen.

Bij de start maken we een plan met je: hoe is je situatie, waar ben je goed in, wat wil je gaan doen? Hoe kun je dat bereiken, wat is daarvoor nodig? Wil je naar school of gaan werken? Wat moet je nog leren om zelfstandig te wonen? Hoe zit het met je financiële situatie, heb je schulden? Welke mensen zijn belangrijk voor je? Wie kan jou steunen? Wat vind je qua bezigheden leuk om te doen? Als duidelijk is wat je precies wilt bereiken, bekijken we wat je nodig hebt om daar te komen. Daarmee gaan we heel concreet aan de slag.

Als je nog niet naar school gaat of werk hebt, gaan we er samen voor zorgen dat je bezigheden hebt. Want ‘niks doen en afwachten’ is geen onderdeel van het traject. Aan de slag en iets van je leven maken, is het motto. We hebben onder meer een programma ‘Talentenexpeditie’ waarbinnen je creatieve workshops kunt volgen om te ontdekken wat je leuk vindt en waar je aanleg voor hebt. Een mooie boost om zelfvertrouwen te tanken! De rode draad in de hele begeleiding is sowieso dat we uitgaan van je talenten, je kwaliteiten. Dat je die benut om grip te krijgen op je leven en je toekomst.

Tegelijkertijd hebben we natuurlijk oog voor onzekerheden, negatieve ervaringen en problemen die je mogelijk in de weg staan in je ontwikkeling. We helpen je daarmee om te gaan en waar nodig schakelen we hulp van anderen in.

Uitgangspunt in het traject is dat je zoveel mogelijk zelf doet, want daar leer je het meeste van. Je begeleider ondersteunt je daarbij. In het begin zal hij of zij je intensief ondersteunen, omdat je van alles moet leren. Naarmate je meer zelf kunt, zal de begeleider de rol hebben van ‘kijken hoe het loopt en hoe je het doet’. Zo wordt de intensiteit van de begeleiding langzaamaan afgebouwd. Op het einde van het traject gaat de begeleider met je op zoek naar een passende nieuwe woonsituatie. En dan heb je het voor elkaar: je hebt de stap naar zelfstandigheid gezet.

Binnen het programma Changes werken we samen met allerlei instanties zoals sociale wijkteams, woningcorporaties, verslavingszorg, GGZ, jeugdzorg, Leger des Heils, CKE, Van Abbemuseum, Summa Collega, Living040, diverse creatieve professionals e.a.

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op