Verpleegzorg Kwartelstraat

Onze voorziening voor Verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm. Zodra je gezondheid en omstandigheden het toelaten is het mogelijk om te verhuizen naar een andere locatie of ga je met of zonder ondersteuning terug naar je woning of woonvoorziening.

Verblijf in de Verpleegzorg

Op basis van een medische indicatie of een beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen hoe lang een verblijf voor jou noodzakelijk is en stellen we een actieplan op. We richten ons op zowel revalidatie als op langdurig verblijf. De meeste cliënten die verblijven in de Verpleegzorg worden opgenomen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg of via een gemeentelijke beschikking op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in.

Onze teamsamenstelling voldoet aan het kwaliteitskader van de overheid. Meer daarover lees je hier.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op