Verpleegzorg Kwartelstraat

Onze voorziening voor Verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm. Zodra je gezondheid en omstandigheden het toelaten is het mogelijk om te verhuizen naar een andere locatie of ga je met of zonder ondersteuning terug naar je woning of woonvoorziening.

Verblijf in de Verpleegzorg

Op basis van een medische indicatie of een beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen hoe lang een verblijf voor jou noodzakelijk is en stellen we een actieplan op. We richten ons op zowel revalidatie als op langdurig verblijf. De meeste cliënten die verblijven in de Verpleegzorg worden opgenomen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg of via een gemeentelijke beschikking op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in.

Wij voldoen aan het kwaliteitskader van de overheid. Dit kwaliteitskader vind je hier.

Ieder jaar maakt Neos op basis van het landelijke kwaliteitskader een kwaliteitsplan verpleegzorg met beoogde plannen voor het komende jaar en een kwaliteitsverslag verpleegzorg waarin we terugkijken naar het afgelopen jaar.

  • Het kwaliteitsverslag verpleegzorg 2021 vind je hier (overzicht personeelsbestand/personeelssamenstelling: pagina 5)
  • Het kwaliteitsplan verpleegzorg 2022 vind je hier.

 

Eigen financiële bijdrage

Voor het verblijf bij Neos Verpleegzorg is een eigen bijdrage verschuldigd. Als je een uitkering ontvangt van het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het pensioenfonds of salaris ontvangt van een werkgever, moet je een deel van de zorg- en verblijfkosten zelf betalen. Dit heet de ‘Eigen Bijdrage Zorg met Verblijf’. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen. Deze bijdrage wordt bepaald en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

 

Zak- en kleedgeldnorm

Het CAK berekent de hoogte van jouw bijdrage aan de hand van je inkomen van twee jaar geleden. Het CAK hanteert hierbij minimaal de zogenoemde zak- en kleedgeldnorm. Dit betekent dat je van jouw inkomen minimaal een vastgesteld bedrag behoudt als zak- en kleedgeld waarmee je jouw persoonlijke uitgaven kunt bekostigen. Van dit zak- en kleedgeld plus eventueel de zorgtoeslag, dien je ook jouw ziektekostenverzekering te betalen en het verplichte eigen risico. Er worden geen diensten in rekening gebracht die onder de WLZ-aanspraak vallen. Je ontvangt dus in ieder geval het vastgestelde zak- en kleedgeld. Als je een salaris ontvangt (dus geen uitkering) komt hier een bedrag bij afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.Aanvullende dienstenNaast het pakket waarvoor je bent geïndiceerd vanuit de WLZ (de WLZ is een collectieve ziektekostenverzekering, die per 01-01-2015 is ingegaan en vergoedt de zorg voor mensen die in een 24 uur voorziening verblijven), is het mogelijk om bij ‘Verpleegzorg’ gebruik te maken van een aantal aanvullende diensten. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit zijn diensten die niet worden vergoed vanuit de WLZ. Hieronder vallen de diensten als:

  • De kapper: knipbeurt à 12 euro.
  • De pedicure: behandeling à 20 euro.
  • Het gebruiken van een wasmachine en droger; hiervoor dien je zelf voor een wasmiddel te zorgen.
  • Georganiseerde uitstapjes vanuit de locatie: een eigen bijdrage van 5 euro.

Uiteraard bepaal je zelf of je gebruik wilt maken van deze diensten, of deel wilt nemen aan een uitstapje.

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op