Verpleegzorg Kwartelstraat

Onze voorziening voor Verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met een beschermde woonvorm. Zodra je gezondheid en omstandigheden het toelaten is het mogelijk om te verhuizen naar een andere locatie of ga je met of zonder ondersteuning terug naar je woning of woonvoorziening.

Verblijf in de Verpleegzorg

Op basis van een medische indicatie of een beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen hoe lang een verblijf voor jou noodzakelijk is en stellen we een actieplan op. We richten ons op zowel revalidatie als op langdurig verblijf. De meeste cliënten die verblijven in de Verpleegzorg worden opgenomen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg of via een gemeentelijke beschikking op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in.

Onze teamsamenstelling voldoet aan het kwaliteitskader van de overheid. Meer daarover lees je hier.

 

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

TOEGANG NEOS

Je kunt bij ons terecht voor acute hulp, aanmeldingen voor (crisis)opvang, advies en informatie overmaatschappelijk opvang, vrouwenopvang, gezinsopvang en begeleid en beschermd wonen. Je kunt ons 24×7 telefonisch bereiken via telefoonnummer 0800 0117 (gratis).

 

HULP BIEDEN OF DONEREN?

Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, of door donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar klusenverhuisdienst@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op