Sociaal Pension

Het Sociaal Pension is een 24-uursvoorziening voor beschermd wonen. Vaak kom je hier terecht als er op oudere leeftijd nog sprake is van chronische problemen of een psychische kwetsbaarheid. Je krijgt hulp en herstelgerichte ondersteuning bij doorstroom of uitstroom naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie.

Verblijf in het Sociaal Pension

Het Sociaal Pension biedt een prikkelarme omgeving. Vanuit deze omgeving werk je in alle rust aan je persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Het streven is om geleidelijk toe te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Samen met je persoonlijke begeleider ga je aan de slag met je hulpvragen, talenten en mogelijkheden. Daarnaast krijg je hulp bij het aanleren van sociale vaardigheden en bij de communicatie met externe instanties.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op