Ritahuis

Het Ritahuis is een 24-uursvoorziening voor beschermd wonen wanneer je behoefte hebt aan herstelgerichte ondersteuning om je leven weer op de rails te krijgen. We bieden een beschermde omgeving en begeleiden en ondersteunen je op diverse leefgebieden.

Verblijf in het Ritahuis

Met een beschikking van de gemeente kom je terecht bij het Ritahuis. Tijdens je verblijf starten we met een persoonlijk begeleidingstraject en een actieplan. We bieden bescherming, stabiliteit en ondersteuning bij dagstructuur en dagbesteding.

Iedereen volgt weliswaar een individueel traject, maar ook medebewoners vervullen een steunende en stimulerende rol tijdens jouw verblijf. Samen met je persoonlijk begeleider ga je aan de slag met je hulpvragen, talenten en mogelijkheden. Daarnaast krijg je hulp bij het aanleren van sociale vaardigheden en bij de communicatie met externe instanties. Als er  sprake is van een psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblemen, dan kun je naast onze begeleiding ook een beroep doen op een behandelaar van de GGZ of verslavingszorg.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op