Crisisopvang Blijf van m’n Lijf

De crisisopvang Blijf van m’n Lijf is bedoeld voor vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor huiselijk en relationeel geweld. We bieden bescherming als je gevlucht bent voor je partner, familie, mensenhandel of vanwege gedwongen prostitutie of eergerelateerde problemen. We werken nauw samen met het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld en maken tevens onderdeel uit van het Landelijk Netwerk voor Vrouwenopvang.

Voor mannelijke slachtoffers van huiselijk  geweld zijn we bereikbaar voor advies en een eventuele doorverwijzing naar een veilige opvang.  Neem hiervoor contact op met onze Bureaudienst op telnummer: 040 – 2950456  en 0800 – 0117 (gratis) of mail naar: bureaudienst@neos.nl

Buiten kantooruren zijn we enkel bereikbaar voor acute crisissituaties. Zie ook deze pagina voor meer informatie

Verblijf in de crisisopvang Blijf van m’n Lijf

Het verblijf in de opvang is anoniem en veilig. Wanneer je contact met ons opneemt stellen we eerst een risicoscreening op zodat we de best passende hulp kunnen bieden. Op basis van deze eerste screening en je persoonlijke situatie helpen we je verder. De vrouwen en kinderen verblijven zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.

We passen onze hulp aan op jouw omstandigheden. Een persoonlijk begeleider stelt samen met jou een actieplan op met leer- en ontwikkeldoelen. Daarnaast bieden we diverse mogelijkheden zoals trainingen om weerbaarder te worden, opvoedingsondersteuning of themagroepen waarin het leven na jouw geweldservaringen wordt besproken.

 

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

TOEGANG NEOS

Je kunt bij ons terecht voor acute hulp, aanmeldingen voor (crisis)opvang, advies en informatie overmaatschappelijk opvang, vrouwenopvang, gezinsopvang en begeleid en beschermd wonen. Je kunt ons 24×7 telefonisch bereiken via telefoonnummer 0800 0117 (gratis).

 

HULP BIEDEN OF DONEREN?

Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, of door donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar klusenverhuisdienst@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op