MO Maatwerk

Krijg je een beschikking ‘Maatschappelijke Opvang Maatwerktraject’, dan stap je vanuit de basiszorglocatie over naar een tijdelijke zelfstandige woonunit. Binnen Neos kan dit een huis voor 2 of 3 personen zijn of een eenpersoonswoning. Naast huisvesting krijg je begeleiding en coaching bij datgene waar je ondersteuning bij nodig hebt om zelfstandig  te kunnen functioneren.

In het maatwerktraject borduur je voort op wat je op de basiszorglocatie al in de steigers hebt gezet. De ondersteuning die we kunnen bieden, is heel breed. Van praktische coaching in het huishouden tot uitleg over administratieve en financiële zaken. Van het opbouwen van nieuwe contacten (in de buurt) of het herstellen van familiebanden tot begeleiding naar werk. Het gaat erom wat jij wilt bereiken in de tijd die hiervoor beschikbaar is.

We delen het traject grofweg in drie fasen in. In die fasen helpen we je stap voor stap zelfredzamer te worden. Naast werk is het hebben van een eigen netwerk (familie of vrienden) belangrijk. Zij kunnen je blijven helpen ook als het traject is afgerond. We starten intensief en bouwen onze begeleiding en coaching geleidelijk af. Deze aanpak heet: Critical Time Intervention.

Relevante artikelen

Deze artikelen zijn misschien ook interessant

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op