Crisisopvang Jongeren en Volwassenen

De Crisisopvang Jongeren en Volwassenen is een 24-uursvoorziening waar dakloze mannen en vrouwen vanaf 23 jaar terechtkunnen voor directe opvang en begeleiding. Je krijgt een dak boven je hoofd, dagstructuur en persoonlijke begeleiding om aan de slag te gaan met je toekomst.

Verblijf in de Crisisopvang Jongeren en Volwassenen

Wanneer je verblijft in de Crisisopvang Jongeren en Volwassenen dan wordt er een actieplan opgesteld waarin de stappen staan beschreven die je aan gaat pakken. Je krijgt een persoonlijke begeleider die samen met jou bepaalt wat de volgende stap wordt. Het vervolg is er altijd op gericht dat je binnen vier maanden verhuist naar een zelfstandige woning, naar begeleid of beschermd wonen en met uitzicht op scholing, werk of een zinvolle dagbesteding.

Lees hier het verhaal van Jens en zijn ervaringen over zijn verblijf in in de Crisisopvang
Jens_heeft zijn leven_teruggekregen 

 

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op