Mobility Mentoring

Mobility Mentoring is een methodiek waarbij mensen sneller hun geldproblemen onder controle krijgen, hun inkomen beter beheren en meer aan het werk gaan, is recent vertaald naar de Nederlandse context. De verwachting is, dat cruciale elementen van MM® de erkende Krachtwerk® methodiek in belangrijke mate zal versterken wat betreft de verbetering van de bestaansvoorwaarden van kwetsbare burgers, in het bijzonder van dak- en thuisloze volwassenen en jongeren en mishandelde vrouwen. Omdat in het herstel van kwetsbare burgers ervaringsdeskundigheid belangrijke meerwaarde heeft zal die deskundigheid in Krachtwerk® met MM®-elementen worden meegenomen, ook in de uitvoering.

Dit project is een leer-werkplaats in de Opvangsector voor de toepassing en doorontwikkeling van Krachtwerk MM®, versterkt door de inzet van ervaringsdeskundigheid, en voor een eerste bepaling van de impact van de werkwijze op de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten.

MM® is ontwikkeld in Boston (VS), bij Empath (social work organisatie in Boston) in samenwerking met Harvard, waarbij nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap zijn omgezet in een andere manier van coachen en in concrete hulpmiddelen. MM® heeft als uitgangspunt dat armoede en schulden verlammend werken op het vermogen van mensen om prioriteiten te stellen, in actie te komen en hun emoties te reguleren. Voor mensen die geldproblemen hebben en/of werkloos zijn is dit een groot probleem.

De executieve functies die nodig zijn om problemen op te lossen zijn als gevolg van de chronische stress juist minder beschikbaar. Mobility Mentoring® (wat in de VS ‘brain science informed coaching’ wordt genoemd) lijkt meer op te leveren dan bestaande aanpakken. Onderzoek toont aan dat groepen die voorheen uitvielen, zoals mensen in de opvang, dankzij MM® binnen boord blijven en er sociaaleconomisch op vooruit gaan (Brandeis University 2016, MDRC, 2015). MM® sluit qua uitgangspunten goed aan bij de erkende methodiek Krachtwerk®.

Bron: Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op