Methodieken en interventies

Krachtwerk

Krachtwerk® richt zich op de maatschappelijke participatie van mensen in achterstandssituaties en helpt mensen de regie over hun leven te houden of te krijgen. De methodiek maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Onderzoek buiten Nederland laat zien dat dit krachtenmodel bij diverse groepen mensen effectief is. In Nederland is Krachtwerk® inmiddels ingevoerd bij meer dan zestig organisaties, waaronder in de Opvang en als erkende, goed onderbouwde methodiek opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie.

 

Mobility Mentoring

Mobility Mentoring is een methodiek waarbij mensen sneller hun geldproblemen onder controle krijgen, hun inkomen beter beheren en meer aan het werk gaan, is recent vertaald naar de Nederlandse context. De verwachting is, dat cruciale elementen van MM® de erkende Krachtwerk® methodiek in belangrijke mate zal versterken wat betreft de verbetering van de bestaansvoorwaarden van kwetsbare burgers, in het bijzonder van dak- en thuisloze volwassenen en jongeren en mishandelde vrouwen. Omdat in het herstel van kwetsbare burgers ervaringsdeskundigheid belangrijke meerwaarde heeft zal die deskundigheid in Krachtwerk® met MM®-elementen worden meegenomen, ook in de uitvoering.

Dit project is een leer-werkplaats in de Opvangsector voor de toepassing en doorontwikkeling van Krachtwerk MM®, versterkt door de inzet van ervaringsdeskundigheid, en voor een eerste bepaling van de impact van de werkwijze op de kwaliteit van het dagelijks leven van cliënten.

MM® is ontwikkeld in Boston (VS), bij Empath (social work organisatie in Boston) in samenwerking met Harvard, waarbij nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap zijn omgezet in een andere manier van coachen en in concrete hulpmiddelen. MM® heeft als uitgangspunt dat armoede en schulden verlammend werken op het vermogen van mensen om prioriteiten te stellen, in actie te komen en hun emoties te reguleren. Voor mensen die geldproblemen hebben en/of werkloos zijn is dit een groot probleem.

De executieve functies die nodig zijn om problemen op te lossen zijn als gevolg van de chronische stress juist minder beschikbaar. Mobility Mentoring® (wat in de VS ‘brain science informed coaching’ wordt genoemd) lijkt meer op te leveren dan bestaande aanpakken. Onderzoek toont aan dat groepen die voorheen uitvielen, zoals mensen in de opvang, dankzij MM® binnen boord blijven en er sociaaleconomisch op vooruit gaan (Brandeis University 2016, MDRC, 2015). MM® sluit qua uitgangspunten goed aan bij de erkende methodiek Krachtwerk®.

Bron: Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

 

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) is een evidence based interventie voor sociaal kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken. Een voorbeeld van een kritische transitie is de overgang van een institutionele setting (opvangvoorziening, gevangenis of algemeen of psychiatrisch ziekenhuis) naar begeleid of zelfstandig wonen. Een escalerende crisissituatie in het systeem heeft ook alle kenmerken van een transitieperiode. Voor cliënten kan een transitieperiode veel spanning veroorzaken, maar het kan tegelijkertijd de bereidheid om te veranderen van cliënten vergroten. CTI speelt hierop in door cliënten in deze periode emotionele en praktische steun te bieden. Daarnaast is CTI erop gericht om verbindingen van de cliënt met zijn sociaal en professioneel steunsysteem te ontwikkelen en te versterken.

Impuls deed onderzoek CTI bij kwetsbare mensen in transitie (binnen Nederland). Klik hier voor de resultaten van het onderzoek.

Relevante artikelen

Deze artikelen zijn misschien ook interessant

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op