Krachtwerk

Krachtwerk® richt zich op de maatschappelijke participatie van mensen in achterstandssituaties en helpt mensen de regie over hun leven te houden of te krijgen. De methodiek maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Onderzoek buiten Nederland laat zien dat dit krachtenmodel bij diverse groepen mensen effectief is. In Nederland is Krachtwerk® inmiddels ingevoerd bij meer dan zestig organisaties, waaronder in de Opvang en als erkende, goed onderbouwde methodiek opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie.

Bron: Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op