Externe klachtencommissie

Wil je jouw klacht buiten Neos neerleggen of verloopt de klachtopvang en/of -bemiddeling niet naar wens, dan kun je je richten tot de externe, onafhankelijke klachtencommissie. Als cliënt van Neos kun je dan terecht bij de secretaris van de Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost- Brabant.

Bij de klachtencommissie is het mogelijk zowel mondeling als schriftelijk een klacht inte dienen. Dien je de klacht mondeling in, dan stelt de ambtelijk secretaris van de commissie de klacht schriftelijk voor je op. De commissie neemt vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden een beslissing. Daarna neemt de directie van Neos binnen een maand een besluit over de te nemen maatregelen. Bij uitzondering kan deze procedure meer tijd in beslag nemen.

Voor meer informatie

Wil je inzage in de volledige tekst van het externe klachtenreglement, dan kun je dit reglement bij elke locatie opvragen. Ook de bewoners- of cliëntenraad van je locatie heeft een exemplaar. Je kunt een medewerker of de manager van de locatie of afdeling vragen het reglement met je door te nemen.

Secretaris Regionale Klachtencommissie

Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant
P/A Klachtencommissie GGzE
Postadres: Postbus 909 (postvak DP 3205) – 5600 AX Eindhoven
Bezoekadres: Dr. Poletlaan 32 – 5626 ND Eindhoven
T (040) 26 13710 – F (040) 26 13740

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op