Externe klachtencommissie

Heb je een klacht, stuur dan een mail naar Info@neos.nl.

Wil je jouw klacht buiten Neos neerleggen of verloopt de klachtopvang en/of -bemiddeling niet naar wens, dan kun je je richten tot de externe, onafhankelijke klachtencommissie. Als deelnemer van Neos kun je dan terecht bij de secretaris van de Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost- Brabant.

Bij de klachtencommissie is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. De commissie neemt vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden een beslissing. Daarna neemt de directie van Neos binnen een maand een besluit over de te nemen maatregelen. Bij uitzondering kan deze procedure meer tijd in beslag nemen.

Voor meer informatie

Wil je inzage in de volledige tekst van het externe klachtenreglement, dan kun je dit reglement bij elke locatie opvragen. Ook de bewoners- of cliëntenraad van je locatie heeft een exemplaar. Je kunt een medewerker of de manager van de locatie of afdeling vragen het reglement met je door te nemen.

Secretariaat Regionale Klachtencommissie

Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant
Postbus 4305
4900 CH  Oosterhout

Of stuur een mail naar: klachtencommissie@avontuurczarnota.nl

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op