Externe klachtencommissie

Wil je jouw klacht buiten Neos neerleggen of verloopt de klachtopvang en/of -bemiddeling niet naar wens, dan kun je je richten tot de externe, onafhankelijke klachtencommissie. Als cliënt van Neos kun je dan terecht bij de secretaris van de Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost- Brabant.

Bij de klachtencommissie is het mogelijk zowel mondeling als schriftelijk een klacht inte dienen. Dien je de klacht mondeling in, dan stelt de ambtelijk secretaris van de commissie de klacht schriftelijk voor je op. De commissie neemt vervolgens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden een beslissing. Daarna neemt de directie van Neos binnen een maand een besluit over de te nemen maatregelen. Bij uitzondering kan deze procedure meer tijd in beslag nemen.

Voor meer informatie

Wil je inzage in de volledige tekst van het externe klachtenreglement, dan kun je dit reglement bij elke locatie opvragen. Ook de bewoners- of cliëntenraad van je locatie heeft een exemplaar. Je kunt een medewerker of de manager van de locatie of afdeling vragen het reglement met je door te nemen.

Secretaris Regionale Klachtencommissie

Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant
Postbus 922
5600 AX Eindhoven

Of stuur een mail naar: klachtencommissie@neos.nl

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

TOEGANG NEOS

Je kunt bij ons terecht voor opvang, advies en informatie. Neem contact met ons op. We luisteren graag naar je. Heb je te maken met huiselijk geweld en heb je direct hulp nodig, je kunt ons 24×7 telefonisch bereiken via telefoonnummer 0800 0117 (gratis).

Neem contact op