Resultaten Cliënten Tevredenheidsonderzoek 2019

Gemiddelde cliëntenwaardering 2019 licht gestegen

Cliënten waarderen Neos gemiddeld met een 7,6. Dat is de uitkomst van de tweejaarlijkse Cliënten Monitor. Hierin meten we de tevredenheid van cliënten met onze dienstverlening. De score betekent een lichte stijging ten opzichte van 2017 (7,4). Een resultaat waar we trots op mogen zijn gezien de bezuinigingen en de verschraling van het zorgaanbod. Persoonlijke aandacht voor de cliënten is de belangrijkste basis voor een positieve waardering. Een groot compliment voor onze medewerkers. De Cliënten Monitor geeft daarnaast een duidelijke handreiking voor bepaalde aspecten van onze dienstverlening die verder kunnen worden verbeterd.

In totaal zijn er in totaal 482 vragenlijsten onder cliënten van Neos uitgezet en ontvingen we 294 ingevulde vragenlijsten retour (61%). Dit jaar deden 89 cliënten mee die ten tijde van deze meting verbleven in een van onze opvangvoorzieningen en zij kwamen tot een score van 6,8. Daarnaast gaven 205 cliënten die in een ambulante setting worden begeleid een score van 7,9.

Ambulante cliënten

Waar ambulante cliënten vooral tevreden over zijn, is de acceptatie, het respect en de steun die ze van medewerkers ervaren. Ze voelen zich serieus genomen door medewerkers en waarderen de openheid om eventuele klachten te uiten. Ook zijn cliënten tevreden over het feit dat begeleiders goed luisteren en dat cliënten zelf meebeslissen over hun begeleidingstraject. Het werken met een duidelijk actieplan wordt over het algemeen positief gewaardeerd.

Cliënten in de opvang

Van de cliënten die verblijven in een 24-uurs opvangsituatie zijn de scores wisselend per locatie. Het Blijf van m’n Lijfhuis scoort overal het hoogst op zowel de menselijke aspecten (vriendelijkheid medewerkers, contact met de persoonlijk begeleiders, geboden hulp, klantgerichtheid) alsmede de meer praktische zaken (locatie, faciliteiten, informatievoorziening, maaltijden etc.). Daarna volgen de positieve scores van de Crisisopvang voor jongeren en volwassenen. Wat betreft de scores van cliënten van Beschermd Wonen liggen de scores lager dan gemiddeld.

Verbeterpunten

Een aandachtspunt onder zowel ambulante als niet-ambulante cliënten, is de informatie over en van de Centrale Cliëntenraad, de communicatie tussen de begeleiders en het nakomen van afspraken. Ook pleiten cliënten voor minder wisselingen van begeleiders. Voor hen is het niet bezuinigen op personeel en het behoud van goede medewerkers erg belangrijk. In de opvang geven cliënten als verbeterpunt aan dat ze meer inzicht willen hebben in de vooruitgang die ze maken. Cliënten willen in de opvangvoorziening meer meebeslissen, meer aandacht voor hun persoonlijke actieplan en meer duidelijkheid over de afhandeling van klachten.

Bekijk hier het complete cliënt tevredenheidsonderzoek.

Relevante artikelen

Deze artikelen zijn misschien ook interessant

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

TOEGANG NEOS

Je kunt bij ons terecht voor opvang, advies en informatie. Neem contact met ons op. We luisteren graag naar je. Heb je te maken met huiselijk geweld en heb je direct hulp nodig, je kunt ons 24×7 telefonisch bereiken via telefoonnummer 0800 0117 (gratis).

Neem contact op