Organisatie en geschiedenis

Geschiedenis

De Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) is ontstaan in het jaar 2000 uit een fusie van zeven kleinschalige opvangorganisaties. Een aantal van de rechtsvoorgangers zijn destijds opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief door de paters Augustijnen, enkele particulieren en de stichting Thomas van Villanova. Een aantal van de oorspronkelijke initiatiefnemers zijn nog steeds betrokken bij de huidige organisatie en ondersteunen onze activiteiten.

Organisatie                                      

Wij zijn een netwerkorganisaties met een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden. We werken vanuit de principes van zelforganiserende teams, resultaatgericht werken en herstelgerichte ondersteuning. Medezeggenschap van cliënten en medewerkers staat voor ons hoog in het vaandel en is onder andere geborgd via de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen leden. De belangrijkste aandachtspunten zijn goede arbeidsomstandigheden, veiligheid op de werkplek en aandacht voor personele aspecten bij de beleidsvorming. In de OR zijn drie commissies actief:

  • Strategie en Financiën
  • Personeelszaken
  • PR & Achterban

Momenteel is de organisatie van het primaire proces ingedeeld op basis van resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Door de flexibele organisatiestructuur zijn we goed in staat om slagvaardig met veranderingen om te gaan met als uitgangspunt dat de organisatiestructuur volgend is in relatie tot de strategische koers. Benieuwd naar het organogram? Klik hier.

De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor de organisatie berust bij de Raad van Bestuur, bestaande uit één persoon:

  • De heer drs. R.M.P. Bakkes MBA

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 040 – 250 1586 of per e-mail directiesecretariaat@neos.nl

Het reglement voor de Raad van Bestuur vind je hier.

Het toezicht op het bestuur van de organisatie berust bij de Raad van Toezicht bestaat uit:

  • De heer prof. dr. Marc Vermeulen (voorzitter)
  • De heer drs. E.J.M. Smeets
  • De heer R. Stevens
  • Mevrouw mr. A.J.H. van Pol

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het secretariaat op telefoonnummer 040 – 250 1586 of per e-mail directiesecretariaat@neos.nl

Het reglement voor de Raad van Toezicht vind je hier.

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op