Missie, visie en kernwaarden

Missie

Het is ons doel om kwetsbare burgers in de samenleving een nieuw perspectief te bieden. Onze missie is dat iedereen die tussen wal en schip terechtkomt of slachtoffer is van huiselijk geweld extra aandacht en ondersteuning krijgt. We organiseren oplossingen en zorgarrangementen samen met, voor en door cliënten op weg naar volwaardig burgerschap en participatie. Op basis van de veranderende vragen van klanten en opdrachtgevers ontwikkelen wij continu nieuwe producten en diensten. Daarnaast werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering en innovatie van onze dienstverlening.

Visie

Onze visie is dat cliënten zelf werken aan hun herstelproces en dat zij de regie houden op hun eigen leven. Het streven is om de zelfredzaamheid en weerbaarheid van cliënten te vergroten. Het bieden van een veilige opvang, contact met ervaringsdeskundigen en lotgenoten en een persoonsgerichte begeleiding zijn de eerste stappen op weg naar een betere kwaliteit van leven. Erbij horen en naar vermogen weer meedoen in de samenleving geeft betekenis aan het creëren van nieuw perspectief.

Kernwaarden

We gaan uit van kwaliteiten, talenten en mogelijkheden en beschouwen iedereen als een serieuze en mondige gesprekspartner met wie heldere afspraken gemaakt kunnen worden. Voor ons is de leefwereld en de vraag van cliënten het leidend principe. Hierop baseren wij onze kernwaarden.

Daadkrachtig
In de zorg en dienstverlening gaat het om de cliënt en de doelen die we stellen. We anticiperen op veranderingen die effect hebben op de kwaliteit van leven van onze cliënten en zetten effectieve interventies in om deze kwaliteit duurzaam te kunnen verbeteren. Vragen en verzoeken uit onze directe omgeving worden bovendien snel en adequaat beantwoord.

Betrouwbaar
We komen onze afspraken altijd na en gaan gewetensvol om met mensen en de aan ons beschikbaar gestelde middelen. Hierbij zijn we altijd transparant en open.

Verbindend
Medewerkers en cliënten zijn als mens gelijkwaardig: samen wordt gewerkt aan doelen. We zijn een maatschappelijk betrokken organisatie met gedreven medewerkers die handelen in het belang van de cliënt, onze opdrachtgevers en de maatschappelijke omgeving. Onze werkzaamheden vallen in uiteenlopende netwerken. Hierdoor kunnen we verbindingen leggen tussen mensen, sociale steunsystemen en maatschappelijke organisaties.

Zelfhulp en gekwalificeerde ervaringswerkers

Wij gaan altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënten. De werkrelatie tussen cliënten en onze professionals is gebaseerd op wederzijds respect en het vertrouwen in eigen kracht. We zien cliënten als serieuze en mondige gesprekspartners met wie we heldere afspraken maken. Zowel de cliënt als wij zijn aanspreekbaar op die gemaakte afspraken.

Wij vinden het belangrijk dat cliënten de mogelijkheid hebben zichzelf te identificeren met ervaringsdeskundigen en andere lotgenoten. Naast het werk van onze professionals geven we daarom prioriteit aan het bevorderen van zelfhulp en het opleiden van gekwalificeerde ervaringswerkers.

TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar doneerspullen@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op