Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om onze ondersteuning optimaal te laten aansluiten op ieders verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent en een (formele) klacht wilt indienen.

Wat moet ik doen en bij wie moet ik zijn?

Bij een probleem hoef je niet direct een klacht in te dienen. Misschien wil je er eerst eens rustig met iemand over praten. Met je eigen begeleider of met diens leidinggevende. Kom je er niet uit, dan kun je ook een afspraak maken met de vertrouwenspersoon voor cliënten die onafhankelijk en met jou in gesprek gaat over jouw klacht. Vaak kom je samen tot een oplossing en zijn verdere stappen of een formele klacht niet nodig. Het probleem wordt dan op een informele wijze naar ieders tevredenheid afgehandeld.

Formele klachtenregeling

Als er op informele wijze geen overeenstemming wordt bereikt dan kun je een officiële klacht indienen en start een formele klachtenprocedure. Klik hier voor de volledige klachtenprocedure.

Voor de Verpleegzorg is een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Brabant aangesteld. Je kunt tevens een beroep doen op de landelijke geschillencommissie zorg in Den Haag. Klik hier voor de klachtenregeling op basis van de Wet Langdurige Zorg.

Externe klachtencommissie

Onze externe klachtencommissie vervult taken voor zowel cliënten van Neos, het Verdihuis in Oss en SMO Den-Bosch en bestaat uit drie onafhankelijke leden die niet werkzaam zijn binnen deze organisaties. Klik hier voor de samenstelling en werkwijze van de externe klachtencommissie.

Klachten over de financiële dienstverlening

In het geval dat je klachten hebt over de financiële dienstverlening kun je tevens je klacht voorleggen aan de gemeentelijke en/of nationale Ombudsman.

Ombudscommissie Eindhoven
Postbus 9
5600 AA EINDHOVEN

Telefoonnummer: 06-27821820 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)
Website: ombudscommissieeindhoven.nl
E-mailadres: ombudscommissie@eindhoven.nl

Correspondentieadressen en telefoonnummers

Vertrouwenspersoon cliënten

Naam: Jan Walschots
Adres: Ringbaan Zuid 44 – 5022 PN Tilburg
Telefoonnummer:  06 – 57 27 69 12
Email: jwalschots@zorgbelang-brabant.nl

Klachtenfunctionarissen Verpleegzorg:

Naam: Jeroen van Lieshout en Wendy de Backer
Adres: Ringbaan Zuid 44 – 5022 PN Tilburg
Telefoonnummer: 013 – 20 20 055
Email: klachtenfunctionaris@zorgbelang-brabant.nl

Secretariaat Regionale Klachtencommissie Maatschappelijke Opvang Oost-Brabant

P/A Klachtencommissie Neos
Postadres: Postbus 922 – 5600 AX Eindhoven
T (040) 2501580 (optie 3)

Raad van Bestuur Neos

Postbus 922
5600 AX Eindhoven
Telefoon: (040) – 2501580 (optie 3)
info@neos.nl 

Voorzitter Raad van Toezicht Neos

Postbus 922
5600 AX Eindhoven
info@neos.nl 

 

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

TOEGANG NEOS

Je kunt bij ons terecht voor acute hulp, aanmeldingen voor (crisis)opvang, advies en informatie overmaatschappelijk opvang, vrouwenopvang, gezinsopvang en begeleid en beschermd wonen. Je kunt ons 24×7 telefonisch bereiken via telefoonnummer 0800 0117 (gratis).

 

HULP BIEDEN OF DONEREN?

Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, of door donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar klusenverhuisdienst@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op