Interventieteam

Ons Interventieteam helpt je als je dakloos bent, op straat verblijft of op straat dreigt te komen. We werken samen met verschillende instanties, organisaties en woningcorporaties en onze interventiemedewerkers zijn aanspreekbaar op de diverse ontmoetingsplaatsen in de stad via onder andere het Koffiebakkie, het Leger des Heils en de kerkelijke inloopcentra.

Het Interventieteam werkt op twee manieren. In de eerste plaats richten we ons op mensen die nog niet acuut in de problemen zitten maar er wel in terecht dreigen te komen. Denk aan situaties waarin je de huur niet meer kunt betalen en wanneer je door schulden in de problemen bent gekomen. Wij helpen je om te voorkomen dat je dak- of thuisloos wordt en bemiddelen bij schuldeisers en woningcorporaties.

In de tweede plaats gaat het over directe hulp om jouw problemen niet te verergeren als je dakloos bent. We bieden je een kop koffie, een goed gesprek en samen met jou proberen we je leven weer op de rails te krijgen.

Het Interventieteam is niet alleen actief in de binnenstad van Eindhoven maar ook in de wijken er omheen. Op die manier willen we in een vroeg stadium voorkomen dat je dak- of thuisloos raakt of dat de problemen van dak- en thuislozen op straat erger worden. Om dat te realiseren werken we samen met de gemeenten, sociale wijkteams, straatdokters, teams voor bemoeizorg en met verschillende wijk- en buurtcentra.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op