Ga terug naar nieuws overzicht

Bouwdepot: 12 maanden basisinkomen voor jongeren 

In samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland doet Neos mee aan het project ‘basisinkomen voor jongeren / Bouwdepot’. Uitgangspunt is om te onderzoeken wat een basisinkomen voor jongeren (lees financiële bestaanszekerheid) kan betekenen, wat het doet voor jongeren en wat de meerwaarde is.

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar die financieel nog afhankelijk zijn van hun ouders maar waarbij de ouders buiten beeld zijn worden door geringe financiële middelen zwaar beperkt in hun mogelijkheden. Ze krijgen te maken met volwassen kosten maar daar staan geen volwassen inkomsten (loon, uitkering) tegenover. Veel jongeren komen daardoor in de schulden of kunnen maar met moeite hun hoofd boven water houden. Dat heeft op hen een behoorlijke impact. Het brengt zorgen en spanning met zich mee (financiële stress) en heeft daardoor ook invloed op de trajecten die ze doorlopen richting het opbouwen van een eigen zelfstandige toekomst.

Humanitas berekende begin dit jaar dat zeker jongeren in de genoemde leeftijdsgroep structureel financiële middelen tekort komen en niet in staat zijn om in de eigen kosten van levensonderhoud te voorzien. Hoofddoel van het project basisinkomen / bouwdepot is inzichtelijk krijgen wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet in hun dagelijkse leven, hun stress en hun blik op de toekomst en welke initiatieven en keuzes ze maken.

Uitvoering

Hoe gaat dat plaatsvinden? Er nemen vijf jongeren in Nederland, 2 uit Rotterdam, 1 uit Den Haag en 2 uit Eindhoven, deel aan het project. Zij krijgen ieder een inkomen van €1050,- per maand gedurende 12 maanden. De hoogte is gebaseerd op de richtlijn van de Participatiewet. Volgens deze richtlijn is € 1050,- voldoende voor iemand van 22 jaar. De jongeren in het project bepalen zelf waaraan zij het geld besteden maar stellen wel doelen die zij gedurende deze 12 maanden willen nastreven. Deze doelen zijn schriftelijk vastgelegd. De jongeren uit Eindhoven zijn in begeleiding bij Changes / Neos. De begeleiding loopt uiteraard gewoon door.

Leren van de ervaringen: uitbreiding naar de gehele groep 18- 21 jarigen

Tijdens de looptijd van het project worden de jongeren gevolgd door Manon van Hoeckel (social designer). Zij brengt samen met de jongeren en door contacten met de begeleiders de ervaringen in kaart. Wat doet het voor jongeren, hun welbevinden, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. De uitkomsten van het project worden gebruikt om de (financiële) situatie van deze groep jongeren die niet meer terug kunnen vallen op ouders sterker te agenderen en toe te werken naar een betere regeling voor alle jongeren in deze leeftijdsgroep.

Volg het Bouwdepot via Whatsapp

Blijf op de hoogte met de Podcast en andere updates; zie de site van Het Bouwdepot

Je kunt je hier aanmelden voor maandelijkse updates via Whatsapp 

 

 

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op