Ga terug naar nieuws overzicht

Uitbreiding van opvang en bescherming daklozen tijdens corona-crisis

Naar aanleiding van de vorige maatregel betreffende het Corona-virus waarin de opvangorganisaties de nachtopvangen ook overdag hebben opengesteld, zijn er aanvullende maatregelen getroffen. Dit is gedaan vanuit Springplank, Neos, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de Straatdokter. 

Via Springplank wordt een extra, 4e nachtopvang voor daklozen beschikbaar gesteld op de Anna van Egmondstraat in Eindhoven, om het spreiden van groepen mensen te waarborgen en de afstand van 1.5 meter beter te garanderen. Dit wordt ook gedaan om de hygiëne te optimaliseren en te voorkomen mensen ziek kunnen worden.

Daarnaast zijn er aparte quarantaine plekken georganiseerd voor daklozen die symptomen van het Corona-virus vertonen. Hier kunnen mensen met mogelijke verschijnselen gescreend worden door de Straatdokter. Naast de quarantaine plekken op de locaties is er binnen Neos een quarantaine unit ingericht van maximaal 14 plekken die nu al operationeel is.  Mocht deze quarantaine unit vol dreigen te raken dan is er bij Springplank een back-up quarantaine unit ingericht met 20 plekken. Met deze maatregelen kunnen we de doelgroep veiligheid bieden en hen adequaat ondersteunen.

Springplank, Neos, Leger des Heils, gemeente Eindhoven en de Straatdokter hebben dagelijks intensief contact en monitoren of deze maatregelen afdoende zijn. Zij hopen met deze maatregelen de daklozen zo goed mogelijk te beschermen in deze Corona-crisis.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op