Ga terug naar nieuws overzicht

Proef basisinkomen voor jongeren in de opvang

 

Project Basis inkomen / Bouwdepot van start 

Afgelopen donderdag 27 februari vond de startbijeenkomst plaats van het project Basis inkomen / Bouwdepot.

In samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland doet Neos mee aan het project ‘basisinkomen voor jongeren / Bouwdepot’. Uitgangspunt is om te onderzoeken wat een basisinkomen voor jongeren (lees financiële bestaanszekerheid) kan betekenen, wat het doet voor jongeren en wat de meerwaarde is.

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar die financieel nog afhankelijk zijn van hun ouders maar waarbij de ouders buiten beeld zijn worden door geringe financiële middelen zwaar beperkt in hun mogelijkheden. Ze krijgen te maken met volwassen kosten maar daar staan geen volwassen inkomsten (loon, uitkering) tegenover. Veel jongeren komen daardoor in de schulden of kunnen maar met moeite hun hoofd boven water houden. Dat heeft op hen een behoorlijke impact. Het brengt zorgen en spanning met zich mee (financiële stress) en heeft daardoor ook invloed op de trajecten die ze doorlopen richting het opbouwen van een eigen zelfstandige toekomst.

Humanitas berekende begin dit jaar dat zeker jongeren in de genoemde leeftijdsgroep structureel financiële middelen tekort komen en niet in staat zijn om in de eigen kosten van levensonderhoud te voorzien.

Hoofddoel van het project basisinkomen / bouwdepot is inzichtelijk krijgen wat financiële bestaanszekerheid met deze jongeren doet in hun dagelijkse leven, hun stress en hun blik op de toekomst en welke initiatieven en keuzes ze maken.

Uitvoering

Hoe gaat dat plaatsvinden? Er vijf jongeren in Nederland, 2 uit Rotterdam, 1 uit Den Haag en 2 uit Eindhoven, deel aan het project. Zij krijgen ieder een inkomen van €1050,- per maand gedurende 12 maanden. De hoogte is gebaseerd op de richtlijn van de Participatiewet. Volgens deze richtlijn is € 1050,- voldoende voor iemand van 22 jaar. De jongeren in het project bepalen zelf waaraan zij het geld besteden maar stellen wel doelen die zij gedurende deze 12 maanden willen nastreven. Deze doelen zijn schriftelijk vastgelegd. De jongeren uit Eindhoven zijn in begeleiding bij Changes/Neos. De begeleiding loopt uiteraard gewoon door.

Leren van de ervaringen: uitbreiding naar de gehele groep 18- 21 jarigen

Tijdens de looptijd van het project worden de jongeren gevolgd door Manon van Hoeckel (social designer). Zij brengt samen met de jongeren en door contacten met de begeleiders de ervaringen in kaart. Wat doet het voor jongeren, hun welbevinden, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. De uitkomsten van het project worden gebruikt om de (financiële) situatie van deze groep jongeren die niet meer terug kunnen vallen op ouders sterker te agenderen en toe te werken naar een betere regeling voor alle jongeren in deze leeftijdsgroep.

Financiële bestaanszekerheid voor Jongeren is een van de thema’s binnen het
Actieplan dak – en thuisloze jongeren dat in mei 2019 werd gelanceerd door staatssecretaris Blokhuis.

Proef basisinkomen voor jongeren in de opvang

Neos logo
TOEGANG NEOS

KUN JE HULP GEBRUIKEN?

Voor aanmeldingen of informatie en advies over ons aanbod kun je contact opnemen met de collega’s van Toegang. Zij zijn op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0800-0117 (gratis). Je kunt ook mailen naar toegang@neos.nl.

Voor aanmeldingen of vragen over de opvang van slachtoffers van Huiselijk Geweld of Opvang voor Gezinnen zijn wij 24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer 0800-0117 of via mail: bureaudienst@neos.nl.

Spullen doneren?
Wij kunnen als organisatie ook hulp gebruiken. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of donaties. Heb je kleding of spullen die je wilt doneren voor onze deelnemers? Stuur dan een mail naar klusenverhuisdienst@neos.nl met je gegevens en wat je wilt aanbieden. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op