Ga terug naar nieuws overzicht

Neos en Springplank040 bundelen krachten

BERICHT ED  22-11-19, Dominique Elshout, Bron: ED

EINDHOVEN De hulp aan dak- en thuislozen in Eindhoven is te versnipperd. Twee organisaties met deze overtuiging gaan nu samenwerken

Directeur Thijs Eradus van Springplank 040 en bestuursvoorzitter Pim Dijkstra van Neos tekenden vrijdagmorgen een samenwerkingsovereenkomst. Neos houdt zich vooral bezig met opvang van dak- en thuislozen. Springplank 040 biedt tijdelijke huisvesting aan daklozen en wil ze vooral aan een baan helpen.

Doorstromen

,,Beide organisaties gaan hun expertise, ervaring en netwerken op elkaar afstemmen om dak- en thuislozen behalve aan een woning ook aan werk te helpen”, meldden NEOS en Springplank 040 vrijdag. Behalve deze organisaties houden in Eindhoven onder meer ook het Leger des Heils, de stichting Ervaring Die Staat, Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje en de Catharinakerk zich bezig met daklozen. ,,Die versnippering is niet in het voordeel van de klant”, zegt Dijkstra.

Door de nu beklonken prille samenwerking moeten klanten gemakkelijker kunnen doorstromen van de ene organisatie naar de andere. Iemand van wie Springplank 040 ontdekt dat hij niet gemakkelijk aan een baan geholpen kan worden, kan straks sneller bij Neos terecht, is de verwachting.

Neos gaat de komende tijd meer nadruk leggen op het zoeken van werk voor hun klanten. Hiermee sluit ze aan op de ambitie van de gemeente om daklozen te activeren.

Dijkstra en Eradus steken de hand in eigen boezem als het gaat om de versnippering van het hulpaanbod. Ze geven aan dat hun organisaties in de afgelopen jaren van bezuinigingen te veel op zichzelf gericht waren. ,,We hadden ook zelf een kokervisie’, zegt Eradus.

Schutting

,,Het helpt als je over je eigen schutting heen kunt kijken”, stelt Dijkstra. ,,We willen een sluitende ketenaanpak voor de stad en willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. We vragen wel aan de gemeente om de enorme bureaucratie en het aantal verschillende loketten terug te brengen. Geef ons de ruimte om het zo effectief mogelijk te regelen.”

Neos logo

 

Persbericht samenwerkingsovereenkomst Springplank040 en Neos 

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op