Ga terug naar nieuws overzicht

De Centrale Aanmelding op de Hoogstraat is verdwenen

Met ingang van 1 januari 2019 kunnen inwoners van Eindhoven en de regiogemeenten die opvang en begeleiding nodig hebben i.v.m. dakloosheid, zich melden bij het Regieteam+ van de gemeente Eindhoven. Het Regieteam+ bepaalt samen met de betrokkene welke ondersteuning nodig is en verwijst naar een zorgaanbieder met een passend aanbod, zoals bijvoorbeeld een opvangvoorziening van Neos.

De bekende locatie Centrale Aanmelding op de Hoogstraat 229 is hiermee per 1 januari 2019 verdwenen.

Onveranderd blijft dat Neos rechtstreeks benaderd kan worden voor aanmeldingen voor crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld, nood- en crisisbedden, toegang tot het Passantenverblijf / aanmeldingen voor inwoners met een indicatie Forensische Zorg of een indicatie Langdurige zorg / en aanmeldingen voor ambulante begeleiding en beschermd wonen vanuit de regiogemeenten. Ook voor advies en informatie over dak- en thuisloosheid blijft Neos het eerste contact.

Gegevens aanmelding Regieteam+ Gemeente Eindhoven:

Met vragen over deze gewijzigde toegang van Neos, zijn en blijven we bereikbaar via het bekende telefoonnummer 040 – 295 04 56 en via ons nieuwe e-mailadres: toegang@neos.nl.

Wilt u meer weten over de wijzigingen die plaats gaan vinden? Lees hier direct meer. 

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op