Ga terug naar nieuws overzicht

BRABANT WERKtZEKER! pakt kansen op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn

Werknemers en werkgevers uit Zorg, Welzijn en Jeugdzorg hebben de handen ineengeslagen voor balans tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. In het samenwerkingsverband BRABANT WERKtZEKER! wisselen zij onderling werk, opdrachten en medewerkers uit. Dat gebeurt op basis van goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen.

In BRABANT WERKtZEKER vormen de nu 8 organisaties – SMO Traverse, Novadic Kentron, SMO Breda, Combinatie Jeugdzorg, Neos, Oosterpoort, RIBW Brabant en GGZ Breburg- een consortium. Op 26 november 2018 ondertekenen zij een samenwerkingsovereenkomst. De werkgevers spreken met elkaar af werk en opdrachten onderling met elkaar te delen. Daarnaast stellen zij hun medewerkers via BRABANT WERKtZEKER! in de gelegenheid om bij een andere werkgever ervaring op te doen. Bestuurder van SMO Traverse, Harry Crielaars: ‘Op die manier kan de werknemer zijn talent en kwaliteiten ook ergens anders inzetten en werken aan zijn persoonlijke ontwikkeling.’

Duurzame inzetbaarheid, behoud en ontwikkeling

De werkgever kan door deelname aan het samenwerkingsverband zijn medewerkers meer werkzekerheid en loopbaan ontwikkelmogelijkheden bieden. Dit komt de duurzame inzetbaarheid en behoud van medewerkers voor de sector ten goede. Doordat de deelnemende organisaties ook gaan samenwerken op scholing van hun medewerkers, wordt bovendien gewerkt aan kwaliteitsverbetering van Zorg en Welzijn.

Samen optrekken in werving en selectie

Door gezamenlijke activiteiten op het gebied van werving en selectie te organiseren kunnen de werkgevers potentiele nieuwe medewerkers meer instroom mogelijkheden bieden.

BRABANT WERKtZEKER! werkt samen met Transvorm (Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Brabant) en wordt ondersteund door FCB (Branchevereniging voor Jeugdzorg, Welzijn en Kinderopvang).

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op