Ga terug naar nieuws overzicht

Neos biedt forensische zorg

Forensische Zorg Neos

Neos begeleidt ook mensen met een justitiële titel bij hun herstel en (re-)integratie in de maatschappij. Wij bieden dagbesteding, ambulante begeleiding en beschermd wonen. Via een trajectplan op maat wordt toegewerkt naar een stabiele financiële situatie, een studie of baan, een woning en een sociaal netwerk.

Cliënten die forensische zorg nodig hebben verblijven tijdelijk in 24-uurs crisisopvang of beschermd wonen, van waaruit mensen worden begeleid om weer te stabiliseren. Zo werken ze toe naar zelfstandigheid en een duurzame terugkeer in de maatschappij.

Kijken vanuit kansen

De begeleiding van de forensische zorgcliënten is kracht- en herstelgericht, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt. We werken vanuit de wetenschap dat iedereen kan herstellen en dat elk mens een plaats verdient in de samenleving, ook als zij met justitie in aanraking zijn gekomen. Hiervoor werken we samen met de politie, reclassering, gemeenten, betrokken organisaties, werkgevers, woningbouwcorporaties en wijkcoördinatoren.

Budgetcoaching en -beheer 

Neos is geaccrediteerd lid van de NVVK en biedt uitkomst voor cliënten met schulden. Het doel is het stabiliseren en beheersbaar maken van de financiële situatie. Daarna wordt budgetcoaching of -beheer ingezet, een vorm van bewindvoering zonder tussenkomst van de rechter. Dat scheelt tijd, kosten en juridische procedures en biedt een duurzame en langdurige inzet.

Via dagbesteding weer aan het werk

Via het ArbeidsTrainingsCentrum zijn verschillende opleidingen mogelijk die deelnemers naar de arbeidsmarkt toeleiden. Werkbegeleiders kijken naar de talenten en mogelijkheden van de forensische zorgcliënten. De opleidingen richten zich op het ontwikkelen van vakvaardigheden en arbeidscompetenties. In samenwerking met onze jobcoach wordt vervolgens gezocht naar werk. Daarvoor maken we gebruik van ons grote netwerk van betrokken werkgevers die deze mensen een nieuwe kans gunnen. Onze jobcoaches helpen cliënten bij het vinden en verkrijgen van deze banen en ondersteunen hen tot op de werkvloer, zolang dit nodig is.

Wonen en omgeving

Dankzij de samenwerking met woningcorporaties en andere woonpartners kunnen cliënten voor een woonruimte in aanmerking komen. Dit gaat gepaard met afspraken, waarbij in het eerste jaar begeleiding wordt voortgezet bij het zelfstandig wonen. Cliënten werken aan hun woonvaardigheden, zijn aan het werk of hebben een andere vorm van dagbesteding en worden zo weer onderdeel van de buurt. Dit gaat in samenwerking met wooncoördinatoren of generalisten van WIJeindhoven, maar ook met vrijwilligersorganisaties.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op