Ga terug naar nieuws overzicht

Persbericht: Labrehuis maakt plaats voor een eigentijdse woonvoorziening

Het huidige Labrehuis opende in 1961 haar deuren en zal binnenkort worden gesloopt. Op diezelfde locatie aan de Boutenslaan wordt door woningcorporatie ‘thuis een nieuwbouwcomplex gerealiseerd met 80 woonstudio’s en 16 appartementen. Na 57 jaar dienst te hebben gedaan als internaat voor dak- en thuislozen in Eindhoven, gaat de sloophamer er nu echt in. Het verouderde Labrehuis maakt plaats voor een eigentijdse voorziening die voldoet aan de wooneisen van deze tijd. Het wordt een modern en duurzaam gebouw met gemeubileerde studio’s en faciliteiten waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven ter voorbereiding op hun uitstroom naar zelfstandige woonruimte.

Labrehuis breed
Illustratie nieuwbouw Labrehuis small

De nieuwbouw is een combinatie van hoog- een laagbouw met 80 studio’s en 16 appartementen. In de hoogbouw komen een ontmoetingsruimte voor cliënten, dienstruimtes voor personeel en de woonstudio’s. In de laagbouw worden de appartementen gerealiseerd voor mensen met een lichtere vorm van ondersteuning.

De huidige bewoners van het Labrehuis zijn tijdelijk gehuisvest in diverse huurwoningen in Eindhoven, Veldhoven, Best en Son. De ontruiming van het Labrehuis is de afgelopen maanden zorgvuldig voorbereid in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven en de woningcorporaties ‘thuis en Woonbedrijf. De bewoners werden zowel individueel als in tweetallen geplaatst in trainingshuizen die door de gemeente en woningcorporaties ter beschikking zijn gesteld. Bij de selectie van de huurwoningen is rekening gehouden met ongewenste concentratie in bepaalde wijken en buurten in Eindhoven. In de woningen wordt intensieve begeleiding geboden op het gebied van werk, dagbesteding en budgetcoaching. Er zal in het bijzonder veel aandacht worden besteed aan de directe woonomgeving, het contact onderhouden met naaste buren en het gewoon weer leren wonen in een wijk. De begeleiders van Neos bieden ondersteuning en begeleiding en zijn 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar voor hun cliënten, de politie en buurtbewoners.

Leegstandsbeheer Labrehuis

Neos heeft de Huis-Oppas-Dienst Nederland (HOD) ingehuurd om het beheer en toezicht te regelen en om alle voorkomende risico’s van leegstand te beschermen. HOD draagt zorg voor het inpandig en externe beheer van het leegstaande Labrehuis. Vanaf 31 maart zal een aantal tijdelijke huurders hun intrek nemen in het Labrehuis totdat de sloopwerkzaamheden gestart kunnen worden. Over de sloop- en bouwprocedures en andere technische zaken worden de direct omwonenden nog nader geïnformeerd door wooncorporatie ‘thuis. Binnenkort ontvangen de omwonenden en andere belanghebbenden nog een uitgebreide informatiebrief.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op