Ga terug naar nieuws overzicht

Neos behaalt PSO Trede 3

uitreiking PSO

Neos heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Met het behalen van dit PSO-keurmerk onderscheidt de organisatie zich door maximaal in te zetten om werkgelegenheid te bieden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in de eigen organisatie te faciliteren. Daarnaast werken we samen met SW-bedrijven, toeleveranciers en andere PSO-gecertificeerde organisaties. Ook stimuleren we andere organisaties om sociaal te ondernemen. Door het duurzaam creëren van meer werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, werken we mee aan een socialer arbeidsklimaat en een inclusieve samenleving.

Het bieden van perspectief op werk voor kwetsbare groepen is een belangrijke missie van Neos. Jaarlijks begeleiden we dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld naar een betere toekomst met een eigen woning, een stabiele financiële situatie en een baan. Neos heeft ervaren specialisten en jobcoaches in dienst die cliënten begeleiden, van de eerste tot en met de laatste stap op de werkvloer. Daarvoor onderhouden wij intensieve relaties met uiteenlopende werkgevers die werk bieden aan cliënten.

Wendy Duijvesteijn, manager HR: ‘PSO trede 3 voor Neos kenmerkt ons ook als een organisatie met respect voor en vertrouwen in mensen en dat een situatie nooit uitzichtloos is. Wij zijn ervan overtuigd dat oplossingen gevonden kunnen worden in je eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.’

Kijk voor meer informatie op www.pso-nederland.nl.

NU GEHOLPEN WORDEN

TOEGANG NEOS

Bij ons contactpunt kun je terecht om te praten over je situatie en om een oplossing te vinden. Neem gerust contact met ons op. We luisteren graag naar je.

Neem contact op